Bình Gas Elf Đỏ 6kg

335.000,0 295.000,0

  • Vỏ bình Tiêu chuẩn Được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn DOT-4BA-240 (Tiêu Chuẩn Chế Tạo Bình Áp Lực Hoa Kỳ)
  • Áp suất thử 34 kg/cm2 (Cao gấp 2 áp suất làm việc tối đa)
  • Nhiêt độ thử 880 – 920 độ (Giúp bình có độ co giãn cao)
  • Thời hạn kiểm định Sản phẩm được tái kiểm định sau 5 năm để đảm bảo an toàn và chất lượng khi đến tay người tiêu dùng
  • LPG Tiêu chuẩn Theo QCVN 8: 2012/BKHCN (Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng)
  • Tỉ lệ propan:butan Tuân theo Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng
Bình Gas Elf Đỏ 6kg

335.000,0 295.000,0