Gas saigon petro đỏ 12kg

445.000,0 425.000,0

​Thương hiệu: Gas Saigon Petro (SP)

Màu Sắc: Màu Đỏ

Trọng lượng gas: 12kg

Trọng lượng vỏ bình: trọng lượng vỏ được ghi/dập rõ lên vỏ bình

Bảo hành: Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro Co.,Ltd)

Gas saigon petro đỏ 12kg

445.000,0 425.000,0