Gas saigon petro xanh 12kg

398.000,0 378.000,0

​Thương hiệu: Gas Saigon Petro (SP)

Màu Sắc: Màu Xanh

Trọng lượng gas: 12kg

Trọng lượng vỏ bình: trọng lượng vỏ được ghi/dập rõ lên vỏ bình

Bảo hành: Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro Co.,Ltd)

Gas saigon petro xanh 12kg

398.000,0 378.000,0